Obchodní podmínky

Společnost Wecker MP, s.r.o. (dále jen "Společnost") poskytuje software pro prodejce na online marketplacech a související služby na základě následujících obchodních podmínek:

1. Předmět smlouvy

Společnost poskytuje software pro prodejce na online marketplacech a přístup k tomuto softwaru na základě měsíčního poplatku. Tento software je určen k podpoře a zlepšení prodejních aktivit na online marketplacech.

2. Registrace a účet

Pro získání přístupu k našim službám musí klient vytvořit uživatelský účet a platit měsíční poplatek. Klient je odpovědný za zabezpečení svého účtu a hesla a nesmí sdílet své přihlašovací údaje s třetími stranami.

3. Platební podmínky

Měsíční poplatek za používání našeho softwaru je stanoven ve smlouvě mezi klientem a Společností. Poplatek musí být hrazen včas, a to nejpozději do stanoveného termínu platby.

4. Zrušení služby

Klient má právo kdykoli zrušit svou službu a přestat platit měsíční poplatek. Společnost může zrušit službu klientovi v případě porušení těchto obchodních podmínek.

5. Ochrana osobních údajů

Společnost bere vážně ochranu osobních údajů svých klientů a používá je pouze pro účely poskytování služeb a v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

6. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky tvoří smluvní dohodu mezi klientem a Společností a vylučují všechny předchozí dohody nebo dohody, písemné nebo ústní. Tato smlouva podléhá platnému právu.

Klient potvrzuje, že přečetl a souhlasí s těmito obchodními podmínkami před zahájením používání služeb Společnosti Wecker MP, s.r.o.

    Wecker MP, s.r.o.
    Husitská 107/3, 130 00 Praha - Žižkov, Česká Republika
    Email: wecker@post.com
    

Tato verze obchodních podmínek byla naposledy aktualizována dne 6. 9. 2023.